Každý se občas dostane do situace, kdy by se mu hodilo vygenerovat si náhodné písmeno

Jedním z příkladů může být např. JMÉNO, MĚSTO, ZVÍŘE, VĚC. Hra, kterou jistě každý zná. Použitím tohoto generátoru si můžete generovat náhodné unikátní písmena do té doby, než projdete celou abecedu a užít si čas s přáteli.

GENERÁTOR NÁHODNÝCH PÍSMEN

A

Jak používat náhodný generátor písmen?

Pro vygenerování náhodného písmena stiskněte tlačítko GENERATE. Druhé písmeno je možné vygenerovat pomocí tlačítka TRY ANOTHER. Při každém kliknutí se vygeneruje unikátní náhodné písmeno, než se projde celá abeceda. Posldní tři čísla se zobrazují ve spodní části generátoru. Pro vygenerování můžete použít také klávesu ENTER.

Randomizace písmen

Princip generátoru písmen je postaven na randomizaci náhodných čísel. V podstatě funguje tak, že jsou v paměti počítače uložena všechna písmena anglické abecedy. Každé písmeno má své pořadové číslo. Jestliže stiskneme tlačítko generovat, zobrazí se náhodné písmeno, které je přiřazeno právě vygenerovanému číslu. Po každém vygenerování se do paměti počítače se ukládá předchozí číslo, aby se po dalším stisknutí mohlo zkontrolovat a zamezit tak opakovanému generování. Vygenerovat znovu stejné písmeno je možné až poté, co se zobrazí všechna písmena abecedy.

Za použití vygenerovaných písmen nenese autor žádnou zodpovědnost. Tato generovaná písmena nejsou ukládána do žádné databáze a není možné se k ním znova vrátit.