Každému se občas naskytne situace, kdy je potřeba vygenerovat náhodné číslo

Stisknutím tlačítka GENERATE se vygeneruje první náhodné číslo v zadaném rozpětí. Další číslo je možné vygenerovat pomocí tlačítka TRY ANOTHER. Pro nastavení rozptylu, z něhož je vygenerované náhodné číslo je možné využít vstupů MIN a MAX. Posldní tři čísla se zobrazují ve spodní části generátoru.

GENERÁTOR NÁHODNÝCH ČÍSEL

MIN: MAX:

0

Na jaká vylepšení se můžete těšit?

⚬ Přibude možnost opakovat nebo neopakovat čísla

Jak používat náhodný generátor čísel?

Nejprve zadejte rozptyl čísel, ze kterých se vygeneruje výsledné náhodné číslo. Např. pro vygenerování čísla mezi 1 a 10 zvolte MIN = 1 a MAX = 10. Rozpětí může být libovolné 10 až 1000, 580 až 720 apod. Náhodné číslo vygenerujete stisknutím tlačítka GENERATE nebo stisknutím klávesy ENTER.

Randomizace čísel

Historie randomizace už je velmi dlouhá. Mezi nejstarší a nejznámější způsoby generování náhodných čísel patří například hod kostkami, který se využívá v nejrůznějších deskových hrách dodnes. Stejně tak se randomizace hojně používá v hazárdním průmyslu, např. při ruletě. V podstatě existuje několik druhů metod generování. Za zmínku stojí určitě fyzikální metoda, do které spadá například radioaktivní zdroj. Tento generátor funguje na principu rozpadu radioaktivního zdroje, který se rozpadá vždy v naprosto nepředvídatelný čas.

Náš generátor funguje na principu dnes nejpopulárnější softwarové metody, což je algoritmus, který vytváří dlouhé řetězce čísel, které mají náhodné rozdělení.

Za použití vygenerovaných čísel nenese autor žádnou zodpovědnost. Tato generovaná čísla nejsou ukládány do žádné databáze a není možné se k ním znova vrátit.