Vygenerujte si náhodný tvar a uložte si ho do počítače jako obrázek.

Každé kliknutí vygeneruje jiný tvar s jiným barevným gradientem. Pro uložení na disk je možno využít tlačítko SAVE.

Zajímavastí je generování speciálních tvarů. Nejprve se náhodně vygenerují body, kterými se proloží křivka. Uzavřené oblasti se poté vyplní gradientem a vznikne zajímavý 2D generovaný tvar.

GENERÁTOR NÁHODNÝCH TVARŮ

SAVE

Na jaká vylepšení se můžete těšit?

⚬ Rozšíření nabídky tvarů

Jak vygenerovat náhodný tvar pomocí generátoru tvarů?

Pro vygenerování náhodného tvaru stiskněte tlačítko GENERATE. Stejně tak můžete pro generování využít klávesu ENTER. Po vygenerování tvaru, je možné využít tlačítko SAVE.

Tento generátor náhodných tvarů, lze považovat také za generátor náhodných log, ve kterém si můžete vygenerovat náhodné logo a použít ho zdarma pro vlastní účely. Především SPECIÁLNÍ generátor vám vygeneruje 2D logo s naprosto náhodným tvarem.

Nově je možno vybírat z kategorií na základě toho, jaký tvar si chcete vygenerovat. Je zde 5 základních kategorií - jednoduché tvary, komplexní tvary, skládané tvary, geometrické tvary a tvary speciální. Jednoduché tvary obsahují křivkovitý tvar tvořený několika radiusy. Komplexní tvary se podobají tvarům jednoduchým, ale už jsou o poznání složitější. Mají mnohem více radiusů a záhybů. Skládané tvary obsahují více těles, které jsou navzájem boolenovsky odečteny. Poslední kategorií jsou geometrické tvary, kde si lze vygenerovat základní tvary jako čtverec, kruh, obdelník, kosočtverec, elipsu, ale také pentagon, hexagon, septagon, oktagon a jiné. Poslední kategorie jsou speciální tvary, kde se nachází naprosto náhodně vygenerované tvary.